De uitslagen zijn op meerdere bladen opgenomen, de GROENE reeksen lopen verder op het volgende blad.

Punten in een GEEL vakje zijn series op 400 of 600.