REGLEMENT

- De INLEG is 10€ bij iedere volgende serie in een andere discipline 8€.

- Een Geldprijs van 15€ zal in iedere reeks worden uitgeloot onder de           deelnemers.

- Bij OPGELEGD schieten dient ALLEEN een goedgekeurde 

   steun, beschikbaar gesteld door de inrichter te worden gebruikt!

 

- De regels van het ISSF worden gevolgd.