Reglementen...

 

Het schietjaar loopt van januari tot december .

Iedere schutter dient, om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap in die periode

20 series op 200 of 300 punten en volgens onderstaande lijst enkele series op 400 of 600 punten schieten. 

De schutter mag zoveel serie's op 200 of 300 (opgelegd) punten schieten als hij wil, alleen de 20 beste series worden in rekening gebracht voor de einduitslag. De 400 en 600 series kunnen niet worden verbeterd.

Iedere serie kost: 1€  serie op 200

                               1.5€ (opgelegd) serie op 300

                                  2€ serie op 400 of 600

Er zijn verschillende categorieën:

Karabijn PLUS 170                                    20 series op 200p en 3 series op 600p

Karabijn MIN 170 maar PLUS 150        20 series op 200p en 2 series op 400p          

Karabijn MIN 150                                      20 series op 200p

Karabijn OPGELEGD + 18j                        20 series op 300p

Karabijn OPGELEGD  - 18j                        15 series op 300p

Pistool PLUS 170                                         20 series op 200p en 3 series op 600p

Pistool MIN 170 maar PLUS 150             20 series op 200p en 2 series op 400p          

Pistool MIN 150                                           20 series op 200p

Pistool OPGELEGD +18j                             20 series op 300p

Pistool OPGELEGD -18 j                             15 series op 300p

​De serie's KARABIJN worden met DECIMALEN geteld.

De Serie's OPGELEGD (Luchtpistool en Karabijn) worden eveneens met DECIMALEN geteld.

De serie's Luchtpistool vrijstaand worden met VOLLE punten geteld.

Ieder jaar in december is er een koning schieting, waar iedere schutter kan aan deelnemen, er

wordt dan geschoten op een houten leeuw met zijn attributen, zijnde een Kroon, scepter en wereldbol.

Eens deze attributen afgeschoten, is het de bedoeling om de leeuw eveneens van zijn voetstuk

te schieten.... de schutter die daar in slaagt.. is de nieuwe koning van de Club.  Daaraan is een GRATIS

lidmaatschap voor het volgende jaar verbonden.

Om de 3 jaar moeten de 3 gewezen koningen tegen elkaar kampen voor de titel van Keizer, een

titel die 3 jaar behouden blijft.

Er is ook een St.Niklaas en Paasschieting voor de leden, waar we op speciale doelen schieten.

Clubwapens staan GRATIS ter beschikking van de leden.

Loodjes kunnen worden aangekocht in club.

Er wordt geschoten op INTARSO Digitale banen.