Richtlijnen bij het karabijnschieten

Wapens en munitie

 • op de 10 meterstand wordt geschoten met luchtkarabijn, en als munitie de diabolo .177 of 4,5 mm.

 • De houding is staand.

Nota : Zo u als lid niet beschikt over een eigen wapen, dan staan er clubwapens ter beschikking.

Kledij en uitrusting

 • Schoeisel : bij voorkeur met een vlakke Zool, bv. turnpantoffels of speciale schietschoenen. Voor de dames zeker geen hoge hakken.

 • Handschoen : ofwel de dagelijkse lederen handschoen of de speciale schiethandschoen. Doel stabiliteit van het wapen verhogen.

 • Vest: aan te raden is een lederen vest, Zij het een gewone of speciale schietvest, met daaronder een trui of trainingsvest.

 • Ogen: in sommige gevallen kan het aangewezen Zijn een schietbril en/of een schietpet te dragen.

Nota : Het is niet verplicht dergelijke kledij te dragen.

De houding

Wij behandelen hier alleen de houding die het meest van toepassing is, namelijk de staande houding. Deze houding stelt hoge eisen aan de schutter en zijn lichaamsbeheersing. Alle raadgevingen zijn van toepassing op rechtshandige schutters.

Let op de volgende punten:

de heup dient als steun voor de linker elle-boog en is een beetje naar voor gebracht.
de rug is iets naar rechts en naar achter gebogen.

Het linkerbeen draagt het totale gewicht van het wapen.

Geen spierspanning in de nek of de schouders.

Let op de linker elle boog die steunt op de heup.

De rechterhand wordt zo ver omhoog geheven dat de naar beneden geplaatste kol~laat (verschuifbaar stuk achteraan het wapen) met de kromming stevig tegen het schouderdeel aanligt

De rechterhand wordt comfortabel op de handgreep geplaatst, met de vingers in een natuurlijke gekromde houding. De wijsvinger raakt de kolf niet en haalt de trekker over in een rechtlijnige en vloeiende beweging.

HOOFD RECHTOP ! !!

Het lossen van het schot bij geweerschieten.

Hierbij spelen heel wat elementen een grote rol zoals

 • de rechterhand met de wijsvinger

 • druk op de trekker : NIET TREKKEN maar wel DRUKKEN, op gelijk opgaande wijze, zonder onderbreking. Deze druk duurt +/- 2 à 2,5 seconden.

 • coördinatie tussen het mikken en het lossen van het schot

 • voldoende concentratie, die niet afzwakt naarmate de tijd verloopt

 • zelfbeheersing om het wapen neer te leggen wanneer de tijd verstreken is om een goed schot te lossen.

Het narichten

(of technischer "the follow through") Dit is het mikken aanhouden nadat het schot vertrokken is. men blijft de controle van alle factoren behouden die toelieten een zo goed mogelijk schot af te vuren.
Op die wijze leert men een schot te laten vertrekken dat onbewust en niet op bevel werd gelost.
Hou dus het wapen op het mikpunt VOOR, GEDURENDE EN NA het vertrek van het schot.